websupport höjer priserna på både webbhotell och domäner

Websupport höjer priset på både webbhotell och domäner

Annonslänkar

På denna sida finns det länkar till andra webbplatser, så kallade affiliatelänkar. Om du väljer att köpa något via en sådan länk kan det innebära att vi tjänar en provision.

Du kan läsa mer om våra allmänna villkor på vår webbplats.

Stäng

Websupport, en framträdande leverantör inom webbhotell- och domäntjänster, har offentliggjort planer på att genomföra prisjusteringar på ett urval av sina tjänster, effektiva från och med den 22 februari 2024. Dessa justeringar, som inkluderar ändringar i prisstrukturen för Webbhotell Standard samt för ett urval toppdomäner, är en respons på det nuvarande ekonomiska klimatet, inklusive inflation och global osäkerhet, samt ett växande behov av innovativa lösningar.

Utförliga Prisförändringar

Med start den 22 februari 2024 kommer de nya priserna för Webbhotell Standard att anpassas enligt faktureringscykel: 229 kr per månad för årsvis fakturering, 239 kr för kvartalsvis, och 249 kr för månadsvis fakturering, exklusive moms. Inklusive moms innebär detta 286,25 kr, 298,75 kr, respektive 311,25 kr per månad.

Nya priser kommer även att gälla för toppdomäner, där exempelvis .SE-domäner förnyas till 273,75 kr inklusive moms per år, och .STORE-domäner till 873,75 kr.

Jämförelse med Gamla Priser

För att illustrera omfattningen av dessa justeringar:

Webbhotellspaket

  • Basic Webbhotell: Ökar från 99 kr till 119 kr per månad exkl. moms för 12 månaders fakturering, en ökning om 20 kr.
  • Standard Webbhotell: Ökar från 199 kr till 229 kr per månad exkl. moms för 12 månaders fakturering, en ökning om 30 kr.
  • Premium Webbhotell: Ökar från 398 kr till 449 kr per månad exkl. moms för 12 månaders fakturering, en ökning om 51 kr.

Toppdomäner

  • .SE-domäner: Ökar från 189 kr till 219 kr per år exkl. moms, en ökning om 30 kr.
  • .COM-domäner: Ökar från 189 kr till 259 kr per år exkl. moms, en ökning om 70 kr.

Motivering för Prisjusteringarna

Websupport framhäver sitt engagemang för hållbarhet, inklusive användningen av 100% förnybar energi och investeringar i klimatpositiva datacenter, som en drivkraft bakom prisförändringarna. Genom dessa justeringar strävar företaget efter att bibehålla och förbättra tjänstekvaliteten i en tid av ständig teknologisk utveckling och ekonomisk osäkerhet.

Konsekvenser för Befintliga Kunder

För befintliga kunder kommer de nya priserna att tillämpas från nästa förnyelsedatum efter den 22 februari 2024, utan att påverka tjänsternas kvalitet eller tillgängliga funktioner.

Åtgärder för Kunder

Inga omedelbara åtgärder krävs från kundernas sida. De uppdaterade priserna kommer att implementeras automatiskt vid nästa förnyelseperiod, och kunder kommer att notifieras väl i förväg om de kommande förändringarna.

Websupport uppmanar sina kunder att fortsätta sitt stöd och utnyttjande av företagets tjänster, med målet att gemensamt navigera mot en mer hållbar och innovativ digital framtid. Genom öppen kommunikation och transparens hoppas Websupport stärka relationerna med sina kunder och tillsammans arbeta mot kontinuerliga förbättringar i tjänsteutbudet.